FDR kursusoversigt

Nedenfor ses kursusplanen for FDR kurser sæson 2022/2023. 

RegnskabsEvent 2022

19-09-2022 - 23-09-2022  -  Scandic Kolding

FDR og Cereda afholder RegnskabsEvent 2022, bestående af 15 halvdagskurser, 6 aftenkurser/-workshops, generalforsamlinger, debatmøder og festmiddag. 

Der er ligeledes løbende præsentationer fra vores samarbejdspartnere, som er tilstede fra mandag 19. til og med torsdag 22. september 2022.  

Deltagelse hele ugen vil give 32 kursustimer, hvoraf 10 kan være inden revisions- og erklæringsområdet.

 Kvalitetssikring og kontrolpakken

03-10-2022  -  Scandic Hvidovre

Hvad indebærer de nye kvalitetssikringskrav for godkendte revisorer? Kontrolpakken indeholder ændring i revisionspligt, en revisorpligt og markante ændringer i bogføringsloven – vi tager en gennemgang af de nye regler Nærmere beskrivelse følger.

 Kvalitetssikring og kontrolpakken

05-10-2022  -  Scandic Kolding

Hvad indebærer de nye kvalitetssikringskrav for godkendte revisorer? Kontrolpakken indeholder ændring i revisionspligt, en revisorpligt og markante ændringer i bogføringsloven – vi tager en gennemgang af de nye regler Nærmere beskrivelse følger.

 Faldgruber udvidet gennemgang

10-10-2022  -  Scandic Kolding

Hvornår er analyse og forespørgsel nok ved udvidet gennemgang? Og hvad er analyse og forespørgsel? Hvornår skal der laves ekstra, og hvordan skal det dokumenteres? Vi kigger også på faktiske sager fra intern og ekstern kontrol.

 Faldgruber udvidet gennemgang

13-10-2022  -  Scandic Hvidovre

Hvornår er analyse og forespørgsel nok ved udvidet gennemgang? Og hvad er analyse og forespørgsel? Hvornår skal der laves ekstra, og hvordan skal det dokumenteres? Vi kigger også på faktiske sager fra intern og ekstern kontrol.Hjælp til Nødlidende Virksomheder

01-11-2022  -  Scandic Odense

Kriseramt virksomhed - frivillige gældsordninger og rekonstruktion i praksis - herunder de forhold som revisorer og rådgivere skal være opmærksomme på i processen herunder udenretlige rekonstruktioner samt grundlæggende rekonstruktions- og akkordmodeller samt regler om indenretlig rekonstruktionsbehandling.Andelsbolig og ejerforeninger

08-11-2022  -  Scandic Odense

Revision af andelsboligforeninger og ejerforeninger - herunder en gennemgang modelregnskab fra 2021 Et kursus for praktikere afholdt af praktikere med stor erfaring i andelsboligforeninger og ejerforeninger set fra revisors vinkel. Du vil efter kurset være i stand til at overskue revisionen og regnskabsudarbejdelsen samt andre relevante emner for andelsbolig- og ejerforeninger samt kende faldgruber for revisor. Hovedvægten vil blive lagt på andelsboligforeninger.Årsregnskabsloven klasse A og B

15-11-2022  -  Scandic Kolding

Formålet med kurset er at give kursisterne et brush-up på Årsregnskabslovens regler med fokus på klasse A og B.

 Årsregnskabsloven klasse A og B

22-11-2022  -  Scandic Hvidovre

Formålet med kurset er at give kursisterne et brush-up på Årsregnskabslovens regler med fokus på klasse A og B.

 Hvidvaskloven i revisions- og bogføringsvirksomheder

29-11-2022  -  Severin Middelfart

På kurset vil vi  gennemgå hvidvasklovens krav til revisor, herunder:

  • Introduktion til hvidvaskloven
  • Kravene til virksomhedsvurderingen
  • Kravene til kundekendskab og -vurderingen
  • Gennemgang af FATF’s guide til revisorer om den risikobaserede tilgang
  • Hvad gør du ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering
  • Uddannelse og overvågning af medarbejdere.

Gennemgangen vil tage udgangspunkt i FDR’s hvidvaskpakke.

 Aktuelt om skat

10-01-2023  -  Trinity Fredericia

På kurset vil årets nye love og praksis blive gennemgået – ligesom vi vil gå i dybden med emner, der er i fokus hos Skattestyrelsen og som er aktuelle.

 Aktuelt om skat

11-01-2023  -  Rold Store kro Skørping

På kurset vil årets nye love og praksis blive gennemgået – ligesom vi vil gå i dybden med emner, der er i fokus hos Skattestyrelsen og som er aktuelle.

 Aktuelt om skat

17-01-2023  -  Scandic Ringsted

På kurset vil årets nye love og praksis blive gennemgået – ligesom vi vil gå i dybden med emner, der er i fokus hos Skattestyrelsen og som er aktuelle.

 
Tidligere afholdte kurser

Webinar: Bogføringsloven / Kontrolpakken

08-06-2022  -  Online

Få et overblik over reglerne i den nye bogføringslov og de øvrige lovændringer fra kontrolpakken. På webinaret vil den skabelon til bogføringsinstruks som FDR-Foreningen Danske Revisorer og Visma e-conomic har......Håndtering af skattesager herunder kommunikation med SKAT

07-02-2022  -  Online

Formålet med kurset er at kursusdeltagerne efterfølgende er bedre i stand til at håndtere kommunikationen med SKAT samt løse skattemæssige tvister. Kurset fokuserer på muligheder og faldgruber i forbindelse med......Aktuelt om skat 2021/2022

19-01-2022  -  Rold Store kro Skørping

På kurset vil årets nye love og praksis blive gennemgået – ligesom vi vil gå i dybden med emner, der er i fokus hos Skattestyrelsen og som er aktuelle.Aktuelt om skat 2021/2022

18-01-2022  -  Trinity Fredericia

På kurset vil årets nye love og praksis blive gennemgået – ligesom vi vil gå i dybden med emner, der er i fokus hos Skattestyrelsen og som er aktuelle.Aktuelt om skat 2021/2022

11-01-2022  -  Comwell Roskilde

På kurset vil årets nye love og praksis blive gennemgået – ligesom vi vil gå i dybden med emner, der er i fokus hos Skattestyrelsen og som er aktuelle.Interne kontroller hos revisor - Webinar

15-12-2021  -  Online på Zoom

Gennemgang af de områder indenfor interne kontroller i din revisionsvirksomhed som er særligt relevante for både i relation til kvalitetskontrollen – men i særdeleshed og blot generelt i forhold til kvaliteten af......Tavsheds- og talepligt - Webinar

08-12-2021  -  Online på Zoom

Ønsker du en gennemgang af reglerne for hvornår du ikke må udtale dig om klienter og hvornår du skal oplyse om forhold for din klient og til hvem?FDRaudit - Kvalitetssikring - Webinar

06-12-2021  -  Online på Zoom

Carsten Hedegaard Fohlmann, som har udviklet FDRaudit, laver en gennemgang af FDR's kvalitetssikringsværktøj FDRaudit. Hvordan bruger du det og hvilke tips og tricks er der. Per Kristensen vil undervejs bidrage med......Kapitalejerbeskatning - Webinar

24-11-2021  -  Online på Zoom

Ønsker du en gennemgang af de områder indenfor skatteretten som er særligt relevante for hovedaktionærer? Webinaret vil bygge på den konkrete lovgivning indenfor området, men med fokus på praktisk håndtering i......Hvidvask og GDPR

09-11-2021  -  Scandic Sydhavnen

Hvidvask og GDPR for medarbejdere i revisions- og bogføringsvirksomheder.Generationsskifte og værdiansættelser

02-11-2021  -  Trinity Fredericia

Generationsskifte og værdiansættelser Kurset omfatter gennemgang af det arbejde som revisor typisk bistår med i sådanne sager, herunder afgivelse af erklæringer, dokumentkrav samt skattemæssig rådgivning....Faldgruber ved revision

05-10-2021  -  Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle

På dette kursus gennemgår vi typiske problemområder ved udførelsen af revision. Vi belyser ofte forekommende områder i regnskabet som giver revisor problemer ved udførelsen.  Vi drøfter typiske beviser, herunder......Investeringsejendomme

28-09-2021  -  Scandic Odense

På dette kursus gennemgår vi de regnskabsmæssige, de revisionsmæssige og de skattemæssige regler når man investerer i fast ejendom. Samtidig gennemgås de skattemæssige muligheder og problemstillinger i forhold til......RegnskabsEvent 2021

20-09-2021 - 24-09-2021  -  Idrættens Hus, Brøndby

Igen i år afholder FDR RegnskabsEvent i samarbejde med Cereda, bestående af hel- og halvdags kurser, samt workshops, debatarrangementer og socialt samvær. Ved tilmelding inden 1. maj giver vi 10% i early bird......