Danske Revisorer
Danske revisorer udkommer 4 gange om året og sendes automatisk til alle medlemmer af foreningen.
Danske Revisorer kan også bestilles i serviceabonnement og udsendes til dine kunder eller forretningsforbindelser som led i din løbende information og markedsføring.


Nyt fra din revisor
Nyt fra din revisor
udkommer 4 gange om året - i henholdsvis marts, juni, september og december måned.
Nyt fra din revisor indeholder aktuel faglig information af generel interesse for jeres kunder og øvrige forretningsforbindelser og er derfor et godt bidrag til markedsføringen af jeres virksomhed. Det kan desuden bestilles med dit eget logo på bagsiden.

Respons Light
Respons Light er en information der udsendes som PDF fil til medlemmer ca. en gang om ugen og indeholder aktuel faglig information der sikrer at du som medlem er opdateret med de sidste nye love, afgørelser, bekendtgørelser mv.

Respons 
Respons er en information der udsendes som PDF fil til medlemmer en gang om måneden og indeholder artikler samt en oversigt over aktuel faglig information.

FDR Info
FDR Info er en information der udsendes som PDF fil til medlemmerne efter behov og indeholder information om foreningens virke, nye tiltag, intern orienteringn samt anden relevant information der ikke medtages i Respons Light.